Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis strategijos.

Teigiama yra tai, kad sumažinus neveiksnių paskolų apimtis pagerėjo bankų turto kokybė. Pagal jį daroma prielaida, kad euro zonos bendrasis vidaus produktas BVP sumažės 2,4 proc. Pagal nepalankius ūkio raidos scenarijus galimas tų grupių bankų kapitalų mažėjimas būtų gerokai mažesnis nei visų testuotų bankų vidurkis. Lietuvos banko Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė teigia, kad Lietuvos bankai, kaip ir Latvijos ar Estijos bankai, atskirai nedalyvavo Europos Centrinio Banko ir Europos bankininkystės institucijos organizuotame bankų testavime nepalankiausiomis sąlygomis, nes europiniu mastu yra per maži. Darbo tikslui įgyvendinti, iškelti darbo uždaviniai: Apžvelgti grįžtamojo patikrinimą sampratą, funkcijas; Išnagrinėti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sampratą, funkcijas; Įvertinti grįžtamojo patikrinimo ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis praktinį pritaikomumą; Tyrimo metodai: Atliekant darbą buvo naudojamas bendramokslinis tyrimo metodas — literatūros šaltinių pateikiamos informacijos analizė bei sintezė. Scenarijuje į naujausius įvykius neatsižvelgiama.

Bankų priežiūros portalas Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis Europos bankų priežiūros institucijos naudoja testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų, kaip bankai yra pasirengę atlaikyti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis strategijos ir ekonominius sukrėtimus. Šių testavimų rezultatai padeda priežiūros institucijoms nustatyti bankų silpnąsias vietas ir jas kuo anksčiau aptarti su bankais priežiūrinio dialogo metu.

testavimo nepalankiausiomis sąlygomis strategijos

Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tipai ECB atlieka kelių tipų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis: Metinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis Europos bankininkystės institucijos EBI visoje ES vykdomas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kurį papildo ECB testavimas nepalankiausiomis sąlygomis priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso angl.

SREP metu Teminis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis kaip išsamiojo vertinimo dalis.

testavimo nepalankiausiomis sąlygomis strategijos

Išsamusis vertinimas — bankų finansinės būklės didelio masto patikrinimas, apimantis testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir turto kokybės vertinimą, padedantis užtikrinti, kad bankai turėtų pakankamai kapitalo nuostoliams padengti Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis makroprudenciniais tikslais dėmesys telkiamas į finansinio stabilumo ir sisteminės svarbos poveikio klausimus, o ne atskirus bankus Be šių, jei būtina, dar gali būti vykdomi specialūs atskirų bankų ar bankų grupių testavimai nepalankiausiomis sąlygomis.

Metinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis Pagal Tivo akcijų pasirinkimo sandoriai teisę reikalaujama, kad ECB bent kartą per metus atliktų prižiūrimų bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

Metinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai yra svarbi informacija tais metais vykdomam SREP.

testavimo nepalankiausiomis sąlygomis strategijos

Į testuojamų bankų imtį patenka didžiausi ECB tiesiogiai prižiūrimi svarbūs bankai. EBI skelbia ir apibendrintus, ir atskirų bankų rezultatus. Testavimas atliekamas naudojant EBI metodiką, kuri mažesnių bankų atveju atitinkamai pakoreguojama, kad būtų išlaikytas proporcingumo principas.

testavimo nepalankiausiomis sąlygomis strategijos

Testavimui pasibaigus, ECB skelbia jo rezultatus. Kai  m.

testavimo nepalankiausiomis sąlygomis strategijos

ES mastu bus vykdomas EBI koordinuojamas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis vietoj testavimo  m. EBI planuoja atskirų bankų rezultatus paskelbti iki  m.

Grįžtamojo patikrinimo ir testavimo nepalankiomis sąlygomis teoriniai aspketai. Grįžtamojo patikrinimo samprata, rūšys.

ECB savo ruožtu taip pat rengiasi vykdyti 53 jo tiesiogiai prižiūrimų, bet į EBI koordinuojamo testavimo imtį nepatenkančių bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.