Universiteto e mokymosi strategija

Žinoma, įdiegti kai kurias sudėtingesnes pvz. Bevielis ne-mokamas interneto ryšys veikia visoje universiteto teritorijoje, spartus inter-neto ryšys -  universiteto studentų bendrabučiuose, E. Lietuvoje sudarytos geros sąlygos e. Vienintelis dalykas, kuris tikrai mažina dėstytojų darbo apimtis, yra elektroninis egzaminavimas.

Virtualusis universitetas – Vikipedija

Konsorciumo pagrindu sukurtas nacionalinis virtualus universitetas — tai taip tarp universitetų sudaryta partnerystė, siekiant bendradarbiauti ir teikti bendrus e. I tipo institucionalizuotas virtualus universitetas — tai mišrus modelis, kai universitetas nepriklausomai teikia virtualaus mokymo si paslaugas, tačiau nepaisant to, gali siūlyti ir e.

universiteto e mokymosi strategija dvejetainiai pasirinkimo brokeriai priimantys mus klientus

II tipo institucionalizuotas virtualus universitetas — tai visiškai virtualus modelis, kai atskirai nuo tradicinio mokymo si universitetas teikia virtualaus mokymo si paslaugas, kurios kartais teikiamos tik visiškai virtualiame universitete.

Hurst klasifikacija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] F. Hurst išskyrė 6 galimus valdymo modelius [12] : Atvirasis universitetas angl. The Open University — tai viena iš galimų valdymo strategijų, siekiant pritraukti daugiau besimokančiųjų ir konkuruoti su tradicinių mokymosi. Šiuo atveju kuriami iš pagrindų visi reikiami e. Taip pat šį strategija numato naujos institucijos, kuri teks aukštojo mokslo paslaugas tik pasinaudojant IRT galimybėmis, kūrimą.

Kiti autoriai [1] [7] [13] šį modelį vadina Naujos institucijos modeliu. Valdytojo tipo universitetas angl.

Klaipėdos universitetas

Governor's University — tai tarpininko tipo organizacija, kuri teikia aukštojo mokslo paslaugas elektroninėje erdvėje pasinaudodama kitų švietimo įstaigų ir organizacijų sukurtomis programomis. Virtualios bendruomenės universitetas angl.

universiteto e mokymosi strategija bitkoin milijonierius singapras

Virtual Community College and University — strategija, reiškianti ne atskiro virtualaus universiteto kūrimą, bet jau veikiančių universitetų potencialo vienijimą. Kiti autoriai [1] [7] [13] šį modelį vadina Universiteto tinklo modeliu. Institucijų konkurencijos ir vartotojų gynimo modelis angl. Institutional Competition and Consumer Advocacy — rinkos strategija, pagal kurią švietimo rinkos dalyviai pateikia savo studijų programas programos gali dubliuotiskurias vėliau renkasi besimokantieji.

Šis modelis suteikia dideles pasirinkimo galimybes bei galimybę universitetams, atsižvelgus į esamą studijų programų rinką, keisti savo studijų programas. Koordinuoto bendradarbiavimo modelis angl. Coordinated Collaboration — modelis, pagal kurį, rinkos dalyviai gali teikti universiteto e mokymosi strategija programas arba atvirkščiai, viena įstaiga gali teikti keletą panašų studijų programų atsižvelgiant į kitas rinkos dalyves.

Esamos struktūros modelis angl. Current Structure — institucija sukuria virtualų savo padalinį elektroninėje erdvėje bei strategiškai persiorientuoja besikeičiančioje švietimo rinkoje.

Virtualusis universitetas

Farrell savo darbuose pateikia kitokią klasifikaciją [9] : tradicinė institucija, teikianti ir virtualaus ir tradicinio universiteto paslaugas; institucija, teikiančia aukštojo mokslo paslaugas virtualioje erdvėje; tarpininko tipo organizacija, kuri teikia tradicinių mokslų institucijų programas pasinaudodama IRT; informacijos ir sąlygų teikėjo tipas, kurio pagrindinis tikslas — suteikti besimokantiems galimybės ir sąlygas studijuoti virtualioje erdvėje, bei patenkinti institucinius organizacijų poreikius.

Seufert klasifikacija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Sabine Seufert, analizuodama e. Jis apima technologinius aspektus, pokyčius visuomenėje bei naująją mokymosi paradigmą.

Pasak autorės, e. Kažkada buvusi aiški korporacinio mokymo si ir aukštojo mokslo atskirtis vis labiau nyksta, didelės įtakos tam turi nuotolinis mokymasis. Šis suartėjimas lėmė vienodą koledžų, korporacijų universitetų ir privataus sektoriaus švietimo įstaigų konkurencinę rinką [7]. E2B - Education to Business — įmonėms teikiamos mokymosi paslaugos. Tikslinės grupės yra kompanijos ir jų ugdymo institucijos; švietimas švietimui angl. E2E - Education to Education — universitetams teikiamos e.

Tikslinės grupės yra universiteto e mokymosi strategija, dėstytojai ir įvairios švietimo institucijos; švietimas vartotojams angl. E2C - Education to Consumers — privatiems asmenims teikiamos e. Tikslinės grupės yra studentai ir kiti privatūs vartotojai.

Universiteto e mokymosi strategija,

Sabine Seufert verslo modelį nusako kaip produktų, paslaugų ir informacijos srautų sistema, apibrėžiant visus dalyvius ir jų vaidmenis, identifikuojant ir nustatant įvairių suinteresuotų šalių potencialią naudą bei pajamų šaltinius.

Autorė e. Anksčiau bandytos naudoti ištisos VK paskaitos nelabai pasiteisino. Nėra nieko blogiau už nuobodžiai iš ekrano kalbančią galvą.

Tačiau naudodamas vaizdo įrašus studentas gali prasukti jam neįdomias vietas, pagreitinti ar sulėtinti dėstymo tempą. VK yra reikalingos ir socialinei aplinkai, ir studentų motyvacijai gerinti. Daugelis nori naudoti e.

Ne visada tai įmanoma pasiekti. Tačiau esama esminių e. Reikšmingiems pasikeitimams sudaro sąlygas naujos Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijos dėl aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko trukmės ir krūvio sandaros Jose nurodoma, kad kontakto su studentais valandos, studentų konsultavimas taip pat ir nuotoliniu būdu įskaitomas į darbo laiką.

Dalis Lietuvos aukštųjų mokyklų jau apskaito kontaktinį dėstytojų dalyvavimo e. Tačiau e. Tai nemotyvuoja dėstytojų rengti sudėtingų, interaktyvių e. Kita motyvavimo galimybė — darbo sutartyje užfiksuota būtinybė kurti ir teikti naudoti e. Tokios ir kitos skatinimo formos lėmė spartesnį kai kurių aukštųjų mokyklų e.

Ne visada kuriami e. Daugelis aukštųjų mokyklų yra nusistačiusios minimalius e. Deja, atsirandant naujoms galimybėms tie reikalavimai greitai sensta.

Visi pirmojo pasaulio šimtuko universitetai turi padalinius, tiriančius inovatyvius mokymosi metodus, nuolat tobulina e.

#ŽiniosLietuvai: Pranas iš Amsterdamo Laisvojo universiteto apie mikrobų efektyvumą

Vienintelis dalykas, kuris tikrai mažina dėstytojų darbo apimtis, yra elektroninis egzaminavimas. Nors jis tėra maža studentų e. Tačiau kai testai parengiami atmestinai, neatsižvelgiant į mokslines rekomendacijas ypač sociologijos ir pedagogikoselektroninio egzaminavimo metodas yra diskredituojamas.

Jauni, jau išmokę kompiuterinio raštingumo pagrindus dėstytojai sukurs daug naujų e. Deja, praktika rodo, kad ne visai jauni, bei pramokę kompiuterinio raštingumo dėstytojai universitete sukūrė daugiausia kursų.

Reikalingas nemažas patyrimas dėstant konkretų dalyką tam tikrai studentų grupei. Taip pat supratimas apie VMA, o kartais ir kitų specifiniam dalykui labiau tinkančių mokymosi sistemų galimybes.

Kiek reikia kompiuterinio raštingumo žinių? Žinoma, įdiegti kai kurias sudėtingesnes pvz. Lietuvoje sudarytos geros sąlygos e. Universitetai gaudami studentų krepšelius gerina infrastruktūrą techninę ir programinę įrangą. Pagrindinė VMA yra nemokamas Moodle, kuris universitetuose ir kolegijose tobulinamas pagal jų poreikius ir galimybes.

Švietimo ir mokslo ministerija ne tik nesirūpina e. Yra kitų išoriškai svarbesnių dalykų: informacinė sistema, informaciniai ištekliai. Mokymosi išteklius kiekvienas universitetas tekuria atskirai.

universiteto e mokymosi strategija geriausia dvejetainio pasirinkimo sistema

Mūsų universitetai e. Vyriausybinės švietimo organizacijos kitose šalyse pvz. Advanced Distributed Learning projektas.

Penki mitai apie e. mokymąsi ir jo perspektyvos

Per pastaruo­sius 15 metų ADL iniciatyva išplito. Geriausiai ji plėtojama anglakalbėse šalyse, nes didelei rinkai kurti aukštos kokybės objektus apsimoka. Lietuvoje tūkstančiais mokymosi objektų jau naudojasi vidurinių mokyklų mokytojai, pateikdami mokymo­si medžiagą moksleiviams.