Prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika, Gerbiamasis skaitytojau,

Dalia Čiupailaitė, doc. Naujosios taisyklės geriau apsaugos vartotojus ir jų pagrindines teises internete ir sukurs sąžiningesnes ir atviresnes skaitmenines rinkas visiems. Karantinas ir ekonomika: galimi scenarijai, prognozės, įtaka verslui Šio projekto vykdymo metu tyrėja analizuos tokio pobūdžio vartotojų pasirinkimus mažmeninėse prekių ir paslaugų rinkose ir formuluos rekomendacijas kaip pagerinti šių rinkų efektyvumą, didinti vartotojų gerbūvį. Skaitmeninių paslaugų aktas Šiandieninė skaitmeninių paslaugų aplinka gerokai skiriasi nuo tos, kurią turėjome prieš 20 metų, kai buvo priimta E. Veiksniai, lemiantys norą atskleisti savo asmeninius duomenis, ir jo įtaka pirkimo kanalo pasirinkimui Projekto pavadinimas — Veiksniai, lemiantys norą atskleisti savo asmeninius duomenis, ir jo įtaka pirkimo kanalo pasirinkimui Paraiškos kodas - Nr. Ekonominės naudos piliečiams ir įmonėms užtikrinimas , m.

prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika

Parlamentas savo  m. Europos Parlamentas priėmė dvi su vidaus rinka susijusias ne teisėkūros rezoliucijas, vieną — dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimokitą — dėl skaitmeninės laisvės strategijos ES užsienio politikoje. Parlamentas priėmė kitą rezoliuciją dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimokurioje didžiausias dėmesys skiriamas viso bendrosios skaitmeninės rinkos potencialo panaudojimui, kvalifikacijos spragų problemos sprendimui, saugumo gerinimui, vartotojų pasitikėjimo didinimui, patrauklaus ir teisėto skaitmeninio turinio tiekimo kūrimui, judumo paslaugų kūrimui ir tarptautiniam aspektui.

prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika

Reaguodamas į bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, m. Jis taip pat paragino nustatyti novatoriškus tarpvalstybinio siuntinių pristatymo sprendimus, kad būtų pagerintos paslaugos ir sumažintos sąnaudos, pašalintos kliūtys MVĮ, startuoliams ir veiklą plečiančioms įmonėms ir pasinaudota galimybėmis, atsirandančiomis dėl naujų IRT technologijų, pavyzdžiui, didžiųjų duomenų, debesijos kompiuterijos, daiktų interneto ir 3D spausdinimo. Parlamentas nurodė, kad reikėtų išlaikyti inovacijoms palankią politiką, skirtą interneto platformoms pavyzdžiui, paieškos sistemos, programėlių parduotuvėskuri sudarytų geresnes sąlygas patekimui į rinką, ir pritarė E.

Parlamentas kuria bendrąją skaitmeninę rinką vykdydamas intensyvią teisėkūros veiklą.

Visur esanti bendroji skaitmeninė rinka Visur esanti bendroji skaitmeninė rinka Atverti faktų suvestinę pdf formatu Bendroji skaitmeninė rinka skatina ekonomiką, mažina poveikį aplinkai ir gerina gyvenimo kokybę pasitelkiant e. Rinkos ir vyriausybės paslaugos šiuo metu plėtojamos pereinant nuo fiksuotųjų prie mobiliųjų platformų ir jau teikiamos beveik visur. Dėl minėtų pokyčių reikalinga ES reguliavimo sistema, siekiant plėtoti debesijos kompiuteriją, tarpvalstybinę prieigą prie turinio ir galimybes prisijungti prie judriojo ryšio duomenų nepaisant sienų, kartu užtikrinant privatumą, asmens duomenų apsaugą ir kibernetinį saugumą.

Teisės aktai apima: neutralumo garantijų nustatymą; tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimą  m. Šis reglamentas įsigaliojo m.

prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika

Valstybės narės turėjo perkelti direktyvą į nacionalinę teisę iki  m. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl sąlygų skaitmeninei sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijai bendrojoje skaitmeninėje rinkoje sudarymo, galių piliečiams suteikimo ir sveikesnės visuomenės kūrimo [9].

Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Skaitmeninių paslaugų aktokurioje rekomenduojama, kad siūlomu dokumentų rinkiniu būtų sustiprinta vidaus rinka ir kartu užtikrinta vartotojų apsauga, užtikrintas vienodas požiūris į neinternetinę ir internetinę veiklą, užtikrintas skaidrumas, gerbiamos pagrindinės teisės ir laisvės ir kad jis apimtų subjektų, įsteigtų ne ES šalyse, kuriose jų veikla yra susijusi su vartotojais ES, veiklą.

Visur esanti bendroji skaitmeninė rinka

Rezoliucija buvo parengta remiantis moksliniais tyrimais, pateiktais praktiniame seminareir įvairiais Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos IMCO komiteto užsakytais tyrimais. Prieš m.

prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika

Parlamento veikla dirbtinio intelekto srityje taip pat remiama moksliniais tyrimais[10]. Dėl Parlamento pasiekimų teisėkūros srityje kasmet prie ES ekonomikos augimo prisidedama  mlrd. Daugiausia naudos iš ES teisės aktų gaunama šiose srityse: Europos elektroniniai ryšiai ir paslaugos 86,1 mlrd.

  • Įžanga - Oficialiosios statistikos portalas - Prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika
  • Verslo vieneto strategijos įvairinimas

EURduomenų srautai ir dirbtinis intelektas 51,6 mlrd. Abu pasiūlymai yra pagrindas, sudarysiantis sąlygas Komisijai įgyvendinti Europos skaitmeninio dešimtmečio užmojį.

Skaitmeninių paslaugų aktas Šiandieninė skaitmeninių paslaugų aplinka gerokai skiriasi nuo tos, kurią turėjome prieš 20 metų, kai buvo priimta E. Svarbi varomoji skaitmeninės transformacijos jėga yra interneto tarpininkai.

E. prekyba įmonėse - Oficialiosios statistikos portalas

Ypač naudingos vartotojams ir inovacijoms visų pirma yra interneto platformos. Jos palengvino tarpvalstybinę prekybą Sąjungoje ir už jos ribų ir atvėrė naujų galimybių įvairioms Europos įmonėms ir verslininkams.

„Ekonomikos gelbėjimo planas: kur esame, ką darome, ką daro kiti?“

Kai kurios didžiulės platformos yra tapusios beveik viešomis dalijimosi informacija ir elektroninės prekybos erdvėmis. Ilja Laurs: Efektyvi lyderystė, Jos įgavo sisteminę svarbą ir kelia ypatingą grėsmę naudotojų teisėms, informacijos srautams ir visuomenės dalyvavimui. Pagal Skaitmeninių paslaugų aktą visoje ES privalomos pareigos bus taikomos visoms skaitmeninėms paslaugoms, kuriomis besinaudojančius vartotojus pasiekia prekės, paslaugos ar turinys, įskaitant naujas procedūras, skirtas neteisėtam turiniui greičiau pašalinti, ir visapusišką naudotojų pagrindinių teisių apsaugą internete.

Prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika

Tiesą sakant, tai reiškia kitą žmogaus raidos etapą. Informacinės visuomenės sąlygomis dominuojanti vertybė, lemianti ištisų valstybių ir atskirų asmenų gerovę, yra ne materialusis turtas, o informacija, kuri yra savalaikė ir lengvai pasiekiama.

  1. „Infobalt“: skaitmeninė ekonomika sudaro 7,6% visos ekonomikos - Verslo žinios
  2. Europos Komisija siūlo naujas taisykles skaitmeninėms platformoms Pro Vakar Europos Komisija pasiūlė plataus užmojo skaitmeninės erdvės reformą — visoms skaitmeninėms paslaugoms, įskaitant socialines medijas, internetines prekyvietes ir kitas Europos Sąjungoje veikiančias interneto platformas, taikysimą išsamų naujų taisyklių rinkinį:  Skaitmeninių paslaugų aktą  ir  Skaitmeninių rinkų aktą.
  3. Kaip rasti pasirinkimo sandorius
  4. Atgal Programos tikslas Ekonomika yra ta sritis, kur nuolat vyksta pokyčiai.

Naujoji sistema, paremta Europos vertybėmis, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms, laisvei, demokratijai, lygybei ir teisinei valstybei, subalansuos naudotojų, interneto platformų ir valdžios institucijų teises ir atsakomybę. Pasiūlymu papildomas  Europos demokratijos veiksmų planaskuriuo siekiama, kad demokratija taptų atsparesnė.

Platformos, pasiekiančios daugiau kaip 10 proc. Dėl šios priežasties pirkėjas gali nuspręsti saugoti asmeninius duomenis ir negaudamas asmeninių pasiūlymų veltis į laiko ir pastangų reikalaujančias reikiamos prekės už mažą kainą paieškas.

Prekybos sistemos ir skaitmeninės ekonomikos tyrimas

Karantinas ir ekonomika: galimi scenarijai, prognozės, įtaka verslui Šio projekto vykdymo metu tyrėja analizuos tokio pobūdžio vartotojų pasirinkimus mažmeninėse prekių ir paslaugų rinkose ir formuluos rekomendacijas kaip pagerinti šių rinkų efektyvumą, didinti vartotojų gerbūvį. Tyrėja taps Vilniaus universiteto akademinės bendruomenės nare, dalinsis Ispanijos ir Nyderlandų karalystės akademinėse institucijose sukaupta mokslinio darbo patirtimi ir prisidės prie tarptautinių akademinių ryšių plėtimo ir stiprinimo.

Visur esanti bendroji skaitmeninė rinka Tuo pačiu metu ji semsis studijų programų kūrimo ir tobulinimo patirties bei užmegs ryšius su vietos verslo ir kitų organizacijų atstovais. Šie žingsniai užtikrins, kad ateityje tyrėja vykdys sėkmingus aukšto lygio mokslinius projektus, kuriuose dirbs kartu su Vilniaus universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų akademine bendruomene bei verslo ir valstybės institucijų atstovais.

  • Europos Komisija siūlo naujas taisykles skaitmeninėms platformoms – Teisė profesionaliai
  • Geriausi variantai prekiauja šiandien

Finansavimo šaltinis - Projektas bendrai finansuotas iš iš Europos socialinio fondo lėšų projekto Nr. Ekonomikos struktūrų kaita, ūkio sektorių efektyvumas ir produktyvumo kėlimas Projekto pavadinimas — Ekonomikos struktūrų kaita, ūkio sektorių efektyvumas ir produktyvumo kėlimas Projekto kodas - Giedrė Dzemydaitė stažuotojaprof.

Algirdas Miškinis stažuotojos vadovas Projekto tikslas — tobulinti jaunosios mokslininkės mokslinę kvalifikaciją per praktinę mokslinę veiklą, kuria siekiama įvertinti ūkio sektorių efektyvumą, nustatyti neproduktyvumo apraiškas ekonomikos struktūroje ir pateikti siūlymus jų sprendimui.

Skaitmeninė ekonomika

Santrauka — keliamas uždavinys po doktorantūros stažuotės metu kelti stažuotojos mokslinę kvalifikaciją atlikti aukšto mokslinio lygio tyrimus, išnagrinėti metodų taikymo galimybes ūkio sektorių efektyvumo vertinimui, apjungiant neparametrinius efektyvios ribos metodus ir neuroninius tinklus, sudarytą metodiką pritaikyti neproduktyvumo apraiškų ES šalių ir regionų ekonomikos struktūroje nustatymui, pateikti siūlymus produktyvumo kėlimui ir sumanios specializacijos plėtojimui. Mokslinio tyrimo projekto įgyvendinimas praplečia mokslinį pažinimą ekonomikos struktūrinių pokyčių, sektorių efektyvumo vertinimo ir produktyvumo kėlimo srityse, analizuojant šalių ir regionų ekonomikas.

Tyrimai aktualūs ES ir nacionalinės pramonės politikos formuotojams, siekiant pagrįsti sprendimus dėl sumanios specializacijos plėtojimo bei sektorinės politikos įgyvendinimo. Finansavimo šaltinis - Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų projekto Nr. Mangirdas Morkūnas stažuotojasprof.

prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika

Tomas Baležentis stažuotojo vadovas Projekto tikslas — įvertinti ir pasiūlyti būdus, kaip pagerinti klimato kaitos požiūriu sumanaus žemės ūkio plėtros konvergenciją senosiose ir naujosiose ES šalyse narėse taip pat ir tarp šių grupių. Santrauka — Klimato kaitos požiūriu sumanaus žemės ūkio matavimo rodiklių sistemai sukurti bus naudojamasi išsamia mokslinės literatūros ir teisinių-normatyvinių dokumentų analize.

„Infobalt“: skaitmeninė ekonomika sudaro 7,6% visos ekonomikos

Rodiklių atrinkimas bus atliekamas ekspertų, kuriuos sudarys mokslininkai ir Lietuvos ŽŪM darbuotojai, apklausos būdu. Rodiklių svoriai bus nustatomi tiek subjektyviais būdais, naudojantis AHP Analytic hierarchy process arba BWM Best-Worst Method technikomis, tiek objektyviais svorių nustatymo metodais, tokiais kaip entropijos arba ex-aequo technikos.

prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika

Klimato kaitos požiūriu sumanaus žemės ūkio išsivystymo lygis ES šalyse narėse bus vertinamas taikant bent tris daugiakriterinius sprendimų priėmimo metodus. Tikslūs DSP metodai yra parenkami pagal duomenų masyvo struktūrą.

Europos Komisija siūlo naujas taisykles skaitmeninėms platformoms

Konvergencijos matavimas bus atliekamas naudojant skirtingas mokslines prieigas δ, β, klubinė konvergencija bei taikant atitinkamus ekonometrinius modelius.

Tai leis sukurti schemą, užtikrinančią konvergencijos procesą kuriant klimato požiūriu sumanų žemės ūkį ES. Vytautas Dikčius, prof. Sigitas Urbonavičius, asist. Karina Adomavičiūtė, asist. Dalia Čiupailaitė, doc.

Santrauka — Projektas yra skirtas įvertinti makroekonominius efektus mažoje atviros ekonomikos šalyje, pereinant iš linijinio ekonomikos modelio į žiedinę ekonomiką. Nepaisant ES iniciatyvų diegti žiedinės ekonomikos koncepciją praktikoje, iki šiol dar dažna ekonominė sistema kas būdinga ir Lietuvos ekonomikai pasižymi linijine gamtinių išteklių transformacija į gamybą, vartojimą ir atliekas. Stokojama didesnio gamtinių išteklių produktyvumo, ilgesnio gaminių vartojimo laiko, pakartotino panaudojimo, naudotų produktų dalių naudojimo gamyboje ir atliekų perdirbimo. Mokslinėje literatūroje pasigendama išsamios, kompleksinės analizės apie tiriamą reiškinį mažoje atviros ekonomikos šalyje, perėjimo iš linijinės į žiedinę ekonomiką pasekmių poveikį miestų, regionų ir šalies ekonomikos dinamikai, visuomenės gerovei, naujų darbo vietų sukūrimui.

Degutis Mindaugas, j. Platformoje bus mokoma programavimo kalbų, internetinių svetainių kūrimo, internetinio verslo subtilybių, kompiuterinių žaidimo kūrimo ir kitų skaitmeninių sričių mokslų, aktualių persikvalifikuojantiems pagal rinkos poreikius bei svarbių šuolaikiniams darbdaviams.

Darbo santykių lankstumas ir darbo rinkos nelygybė Projekto pavadinimas - Darbo santykių lankstumas ir darbo rinkos nelygybė Paraiškos kodas - Nr.